Ungdomsstyrelsens samrådskonferens med etniska organisationer den 9 maj 2009

Den 9 maj 2009 hade Ungdomsstyrelsen anordnat en Samrådskonferens med etniska organisationer. Serbernas Riksförbundets representanter var på plats att höra om nyheterna Ungdomsstyrelsen hade på agenda. Fredrik Wikström, enhetschef på EOS presenterade Ungdomsstyrelsens uppdrag och nya arbetssätt utifrån regeringens nya Nastaviti čitanje Ungdomsstyrelsens samrådskonferens med etniska organisationer den 9 maj 2009