Savez Srba u Švedskoj

Savez Srba u Švedskoj – krovna organizacija srpskih udruženja u Švedskoj

U okviru Saveza Srba u Švedskoj postoje 43 srpska udruženja i organizacije iz Švedske, a broji oko 7000 članova. U okviru Saveza aktivna je Omladinska organizacija Srba i Organizacija žena. U martu je za predsednika Saveza Srba izabran Đorđe Brstina, aktivan član Saveza već 15 godina.

Riječ predsjednika:

Savez Srba u Švedskoj ili Serbernas Riksförbund je pod nazivom „Jugoslovenski Savez“ osnovalo osam udruženja davne 1970 godine. Na svom vrhuncu Savez je imao preko 25000 članova u 124 udruženja širom Švedske. Danas okupljamo četrdesetak udruženja.

Razlog postojanja i osnovna uloga Saveza je interes našeg članstva u svim oblastima života i rada. Posebnu pažnju poklanjamo očuvanju srpskog jezika i pisma, kulture, tradicionalnih vrijednosti i narodnih običaja sa željom da našoj djeci prenesemo kulturno nasljeđe i u njihov identitet ugradimo dio srpskog narodnog bića. Informišemo i obrazujemo naše članove i predstavljamo ih u švedskom društvu i šire prateći savremene društvene tokove i trendove. Mi smo most preko Evrope čiji su temelji u otadžbini i Skandinaviji.

Naš član možete postati ako se učlanite u neko od naših udruženja ili ako sami osnujete udruženje na demokratskim principima i uputite nam molbu za učlanjenje. Od nas također možete dobiti organizacijsku i savjetodavnu pomoć. Kod nas su dobrodošli svi ljudi dobre volje.

Mapa udružanja članica Saveza Srba


View Föreningar / Udruzenja in a larger map


Uprava Saveza Srba u Švedskoj

Predsednik Saveza

Mirna maljković

Norrköping

076 611 10 90

serbernasriksforbund@srpstvo.com

Predsednica OŽ

Radmila Eriksson

Alvsjö

08 645 87 53, 070 715 81 95

serbernasriksforbund@srpstvo.com

Predsednik SOO

Lara Ivanović

Jönköping

070 308 59 87

serbernasriksforbund@srpstvo.com

Član uprave

Dalibor Mihajlović

Malmö

073 670 67 64

serbernasriksforbund@srpstvo.com

Član uprave

Žile Katanić

Västerås

070 450 04 93

serbernasriksforbund@srpstvo.com

Član uprave

Slavko Micic

Stockholm

072 515 88 53

serbernasriksforbund@srpstvo.com

Član uprave

Dane Pušac

Gislaved

070 942 82 71

serbernasriksforbund@srpstvo.com

Rezerva

Slavica Radovanović

Göteborg

073 852 52 33

serbernasriksforbund@srpstvo.com

Rezerva

Ana Topalović

Stockholm

073 345 00 68

serbernasriksforbund@srpstvo.com

Rezerva

VAKANT


serbernasriksforbund@srpstvo.com

Statutarna Komisija Saveza Srba u Švedskoj

Predsednik

Milan Mitić

Göteborg

073 724 00 18

serbernasriksforbund@srpstvo.com

Član

Radivoje Kostić

Landskrona

070 756 60 73

serbernasriksforbund@srpstvo.com

Član

Gojko Slijepčević

Halmstad

073 783 34 60

serbernasriksforbund@srpstvo.com

Kandidaciona Komisija Saveza Srba u Švedskoj

Predsednik

Miodrag Krljić

Göteborg

073 622 55 32

serbernasriksforbund@srpstvo.com

Član

Svetozar Džambas

Kristianstad

073 318 34 52

serbernasriksforbund@srpstvo.com

Član

Suzana Mitrić

Göteborg

076 024 84 64

serbernasriksforbund@srpstvo.com

Reviziona Komisija Saveza Srba u Švedskoj

Član

Dušan Femić

Motala

070 91040 60

serbernasriksforbund@srpstvo.com

Član

Solna

serbernasriksforbund@srpstvo.com

Predsednik

Djoko Mrdjen

Södertälje

070 794 06 80

serbernasriksforbund@srpstvo.com

Kancelarija Saveza Srba u Švedskoj

Sekretar

Jeremija Isaković

info@srpstvo.com

 Sedište

Bellmansgatan 15,

118 47 Stockholm

08 462 05 91

serbernasriksforbund@srpstvo.com

[button link=“http://svenskserber.se/kontakt/“ icon=“9993″ target=““ color=“000000″ textcolor=“ffffff“ size=“small“]Kontakt formular[/button]

Elektronski bilten