Konzularni dani – Malme & Geteborg

Spread the love

Konzularni dan u Malmeu u subotu 05. novembra 2016. godine od 14.00 do 17.00 časova, na adresi Industrigatan 20, u prostorijama Kulturno-sportskog društva Srbija-Malme.

Konzularni dan u Geteborgu u subotu 12. novembra 2016. godine od 14,00 do 17,00 časova, na adresi Ambrosiusgatan 7, u prostorijama Kulturno-umetničkog društva Kozara.

Na konzularnom danu imaćete priliku da izvršite više konzularnih radnji:

– prijava braka i rođenja dece
– overa punomoćja
– davanje nasledničke izjave
– podnošenje zahteva za prijem u državljanstvo R.Srbije
– podnošenje zahteva za utvrđivanje državljanstva R.Srbije
– izdavanje potvrda o životu
– uvođenje u vojnu evidenciju regruta
– izdavanje sprovodnice za prenos umrlog lica
– izdavanje putnog lista radi povratka u R.Srbiju