Maternji jezik pomaže školskom uspjehu

Spread the love

Glavna tema Konferencije je bila: Pomoćna nastava na maternjem jeziku (studiehandledning). Predavači Skolverket-a, dobri poznavaoci ove teme, upoznali su učesnike sa rezultatima istraživanja koja nedvosmisleno pokazuju kako višejezičnost veoma povoljno utuče na poboljšanje uspjeha učenika u školi. Tako je više predavača je ukazalo i na veoma važnu ulogu nastavnika maternjeg jezika u švedskoj školi.
Uz predloge kako da se kroz pomoćnu nastavu na maternjem jeziku poboljša ukupni uspjeh učenika doseljeničkog porijekla nastavnici su informisani i sa potrebnim mjerama za poboljšanje rada sa novodoseljenim učenicima, te da je nova Vlada već obezbijedila više novčanih sredstva i brojne aktvnosti koje treba da poprave situaciju u švedskoj školi.

U skladu sa preporukama zajedničke Konferencije i saznanjima najnovijiih naučnih istraživanja o važnosti maternjeg jezika za uspjeh učenika u švedskoj školi nastavnici srpskog jezika su održali svoju zasebnu Konferenciju na kojoj je izvršena razmjena mišljenja i doneseni konkretni zaključci.
Učesnici naše konferencije su upoznati sa podacima koliko učenika iz najvećih doseljeničkih grupa pohađa nastavu matrenjeg jezika. Iz nekih nacionalnosti oko 70% učenika ide na nastavu maternjeg jezika. Kod naše djece obuhvaćenost nastavom srpskog je oko 50%, pa je to bio razlog da pitanja: šta učiniti za veće učešće naše djece na nastavi maternjeg jezika i kako poboljšati opšti školski uspjeh, postanu najznačajnije teme ovog susreta.

U zanimljivoj diskusiji naši nastavnici su pozdravili inicijativu iz Saveza Srba za povećanje broja polaznika na nastavi srpskog. U skladu sa preporukama zajedničke Konferencije ova inicijativa je prihvaćena, dopunjena predlogom da se više društvenih faktora zajednički angažuje oko informisanja roditelja o prednostima koje donosi nastava maternjeg jezika, zašto je važna pomoćna nastava na maternjem jeziku (studiehandledning) i koja su najnovija naučna saznanja iz oblasti uspješnog odgoja i vaspitanja djece.

Konstatovano je da niko više od samih roditelja ne želi da njihova djeca budu uspješna u školi i u švedskom društvu, ali da same želje nisu dovoljne, već su potrebni znanje i rad. Za to je posebno podvučeno da je nephodno uraditi sve da se znatno poboljša i razvije dugoročna saradnja između roditelja, škole i nastavnika maternjeg jezika. Mišljenje je da je ovo realno ostvarivo ako potrebne aktivnosti uz nastavnike maternjeg pomognu naša udruženja iz oba srpska saveza, Crkva, stručnjaci iz Švedske i Srbije i drugi.

Ocjene sručnjaka Skulverket-a da rezulti postignuti na nastavi maternjeg jezika znače mnogo za ovdašnje učenike, podstakle su živu razmjenu iskustava o matodama rada, o upotrebi udžbenika, a nastavnice srpskog iz Geteborga su pokazale priručnike koje su same uradile kako bi obezbijedile gradivo prilagođeno predznanju, interesovanjima i Nastavnom programu za naše učenike u Švedskoj.
Obe konferencije nastavnika, zajednička i ona zasebna za nastavnike srpskog su ocijenjene kao veoma korisne, jer su jasno pokazale koji su nedostaci i problemi pred švedskom školom i kojim ptevima treba ići da se uglavnom kroz bolju saradnju između roditelja i nastavnika i drugim mjerama obezbijedi bolji školski uspjeh naših učenika, a time i njihova jasnija i sigurnija budućnost u švedskom društvu.

M.B.