Naše Igre 2017- 2018 , tražimo domaćina – prijavite se!

Spread the love

Šta: Kao domaćin organizovati i pripremti turniri u: Šahu, Tabliću, Bilijaru alternativno Remiju, malom fudbalu, Stonom tenisu, ugostiti igrače iz drugih udruženja. Organizovati ”doručak” kao i ručak učesnicima. Eventualna večera i zabava / druženje posle turnira organizujete sami i naplaćujete večeru, ulaz, šank i slično.

Kako: U vašem lokalu spremiti sve za gore navedena takmicenja (materijal, sudije), (fudbal u posebnoj sportskoj sali).

Kome: Našim članovima iz drugih udruženja.

Uloga Saveza:Mi Šaljemo prijave i informacije udruženjima o turniru. Isplaćujemo 200 kr za svakog učesnika kako bi mogli da napravite doručak – ručak učenicima (svi učesnici potpisuju formular koji šaljete nama posle turnira i na osnovu koga isplaćujemo novac) + 1500 kr za iznajmljivanje vašeg lokala. Ako organizujete i fudbalski turnir fakturu za salu šaljete nama.

Kad: Regionalni turnir se organizuje 18 ili 25 novembra 2017, rok prijave je 7 oktobar.

Zašto ”Naše igre”: Ideja sa ”Našim igrama” je da kroz regiomalne turnire, a potom i finalni turnir, udruženja Saveza Srba, samim tim i članstvo, posete druga udruženja kao i da udruženja domacini dobiju ekonomsku podršku. Kroz gostaovanja, između udrženja i članova obnavljamo stara i gradimo nova prijateljstva!

Aplikacija za organizovanje regionalni turnir kopia