Objavljena nova knjiga: ”Jugoslavija i skandinavske zemlje (1918-1945)

Spread the love
Jugoslavija i Skandinavske zemlje
Jugoslavija i Skandinavske zemlje

Objavljena je knjiga Jugoslavija i skandinavske zemlje (1918‒1945): diplomatski, ekonomski i kulturni odnosi, istoričara dr Gorana Latinovića, zaposlenog na Univerzitetu u Banjaluci, gde predaje Istoriju Jugoslavije. On je proveo pet meseci na Univerzitetu u Stokholmu tokom 2014‒2015. i uspostavio je saradnju sa Savezom Srba u Švedskoj. Knjiga je prvi i najdetaljniji pregled odnosa Srbije i Jugoslavije sa Švedskom, Norveškom i Danskom od kraja 18. veka do 1945. godine, a napisana je pretežno na osnovu arhivske građe, tj. izvora prvog reda koje je autor pronašao u beogradskim i stokholmskim arhivima i bibliotekama, i donosi veliki broj do sada nepoznatih podataka. Knjiga obiluje činjenicama o švedsko-srpskim i švedsko-jugoslovenskim diplomatskim, ekonomskim i kulturnim odnosima u prvoj polovini 20. veka. Recenzenti knjige su prof. dr Mira Radojević, sa Univerziteta u Beogradu i doc. dr Dragiša D. Vasić, sa Univerziteta u Banjaluci. Više informacija o knjizi možete dobiti od izdavača, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, na e-mail: fil.fakultet@blic.net ili na faks broj: +387 51 325 811.