„Srbija 1914.“ Izložba u Stokholm/”Serbien 1914″ Utställning på Armémuseum

Spread the love

”Srbija 1914”

Povodom obeležavanja 100 godina od početka Prvog svetskog rata, Ambasada Republike Srbije u Kraljevini Švedskoj, Vojni muzej u Stokholmu, Istorijski Muzej Srbije i Vojni Muzej u Beogradu, imaju čast da vas pozovu da posetite izložbz ”Srbija 1914”, od 4. novembra do 7. januara 2015.

//Ambasada Republike Srbije u Kraljevini Švedskoj

Lokacija: Armémuseum, Riddargatan 13, 114 51, STOCKHOLM

O izložbi:

Izložba „Srbija 1914.“ je savremeni muzejski projekat nastao kao rezultat saradnje Istorijskog muzeja Srbije i Vojnog muzeja i predstavlja poseban doprinos obeležavanju stogodišnjice Prvog svetskog rata.

Izložba „Srbija 1914“, nastoji da posetiocima približi politički, kulturni, naučni i privredni uspon Srbije sa početka 20. veka, događaje koji su prethodili samom ratu (Carinski rat, Aneksiona kriza, balkanski ratovi, Sarajevski atentat, Julska kriza) i srpske vojne uspehe iz 1914, prve godine Prvog svetskog rata.

Postavke

Uvodni deo postavke rađen je sa ambicijom da dočara dinamičan rast i emancipaciju srpskog društva na početku 20. veka na političkom, kulturnom, naučnom i privrednom planu. To je vreme sveobuhvatne evropeizacije i uspona Srbije koji su bili osnova za istrajavanje u ratu koji je usledio.

Centralni deo postavke čini, muzeološkim sredstvima izvršena, rekonstrukcija ratnih događanja u Srbiji 1914, pre svega bitki: najpre prve savezničke pobede u Prvom svetskom ratu na Ceru, a potom i vojnih uspeha na Drini i Kolubari.

Borbeni napor srpske vojske i naroda, ispoljen u prvoj godini rata u odbrani od austrougarske agresije, predstavlja jedno od ključnih iskustava srpske nacije u njegovoj novovekovnoj istoriji. Prelomno doba novije srpske istorije, doba opšteg žrtvovanja, istovremeno je i deo kolektivnog sećanja oko kojeg postoji gotovo opšte slaganje, opšti konsenzus i već odavno je deo kulturne baštine koji na najpozitivniji način artikuliše svest građana Srbije.

Izložba je realizovana u okviru Programa obeležavanja stogodišnjice Prvog svetskog rata, a uz podršku i pokroviteljstvo Ministarstva kulture i informisanja i Ministarstva odbrane.

Više o izložbe – kliknite ovde!

O muzeju u Stokholmu – kliknite ovde!

Serbien 1914 – Utställning

Utställningen „Serbien 1914“ är ett modernt museiprojekt och resultatet av ett samarbete mellan Serbiens Historiska Museum och det svenska Militärmuseet vilket också utgör ett särskilt bidrag till minnet av hundraårsdagen för utbrottet av första världskriget.

„Serbien 1914“

Utställningen „Serbien 1914“, syftar till att närma besökarna till den politiska, kulturella, vetenskapliga och ekonomiska uppgång Serbien hade i början av 1900-talet. Under denna tid fanns det händelser som föregick kriget (Tullkriget, Annekteringskrisen, Balkankrigen, attentatet i Sarajevo, Julikrisen) samt dessutom de serbiska militära framgångarna 1914, det första året av första världskriget.

Utställningen

Den inledande delen av utställningen gjordes med ambitionen att återskapa den dynamiska tillväxt och frigörelse som det serbiska samhället genomgick i början av 1900-talet. Detta skedde främst på det politiska, kulturella, vetenskapliga och ekonomiska planet. Det är en tid av omfattande europeisering och stigande utveckling av Serbien, som låg till grund för att kunna uthärda det fortsatta kriget som följde.

Den centrala delen av utställningen utgör museiinstallationer, rekonstruering av krigshändelser i Serbien 1914. Främst strider: först och främst den första allierade segern i första världskriget på berget Cer och sedan de militära framgångarna vid floden Drina och även Kolubara.

Stridsinsatsen för den serbiska armén och folket, manifesterades under det första året av kriget i försvaret mot den österrikisk-ungerska aggressionen, vilket utgör en av de viktigaste erfarenheterna för den serbiska nationen under dess historia i modern tid. Detta utgör en brytningstid i den nya serbiska historien, en tid präglad av allmänna offer, samt också en del av det kollektiva minnet vilken det finns stor enighet om. Denna allmänna uppfattning har sedan länge blivit en del av kulturarvet vars medvetande artikuleras på det mest positiva sättet hos Serbiens medborgare.
Utställningen genomförs inom ramen för minneshållning av hundraårsdagen av första världskriget och med stöd och sponsring av Ministeriet för Kultur och Information och Serbiens Försvarsdepartement.

Om utställningen – klicka här!