FESTIVAL FOLKLORA MALME 2009

Spread the love

PROGRAM KONCERTA:

1. KUD „KARADŽIĆ“ LOZNICA
Igre uz okoline Užica
Koreograf : Vuk Karaklić

2. KSD „KOZARA“ GETEBORG
Igre jugoisočne Srbije (Pirot i Stara planina)
Koreograf: Radoslav Jelačić – Mima

3. KUD „KARADŽIĆ“ LOZNICA
Splet narodnih pesama sa Kosova
Solista: Tijana Maksimović

4. KUD „KARADŽIĆ“ LOZNICA
Vlaške igre
Koreograf : Vuk Karaklić

5. PEVAČKA GRUPA „SINĐELIĆ“
Izvorna narodna pesma „Vrbo, vrbicice“

6. KSD „SRBIJA – MALME“
Igre iz okoline Leskovca
Koreograf: Zoran Avramović
Stručni rukovodilac: Dalibor Mihajlovic

7. KSF „KRAIŠNICI“ HALMSTAD
Igre iz Šumadije
Koreograf: Radoslav Jelačić – Mima

8. KUD „KARADŽIĆ“ LOZNICA
Igre iz Bele Palanke
Koreograf : Vuk Karaklić

9. Pesma: Ej, dragi, dragi
Solista: Anastasija Šolaja

10. KUD „SINĐELIĆ“ GETEBORG
Igre iz Bačke (Tri venca plela devojana Jela)
Koreograf: Radoslav Jelačić – Mima

11. SPLET NARODNIH KOLA
Šef orkestra Žiborad Tomić

12. KUD „KARADŽIĆ“ LOZNICA
Igre iz Jadra
Koreograf : Miodrag Spernjak