Ljetna škola za Rome – Glas Srpske

Spread the love


„Glas Srpske“ je objavio sljedeću vjest o projektu Srpske Omladinske Organizacije u Švedskoj „Ljetnja škola za romsku djecu – Čerain“:

Romska djeca koja su zainteresovana za muziku imaće priliku da se od 24. do 29. avgusta pridruže ljetnoj školi „Čerain“ koja će se održavati u prostorijama Akademije umjetnosti u Banjoj Luci. U okviru ljetne škole djeca uzrasta od 12 do 15 godina imaće predavanja iz muzičke teorije i istorije, engleskog jezika, ljudskih prava, kao i obuku za korišćenje Interneta.

– Radićemo sa muzikom kao univerzalnim jezikom, bliskim djeci. Naši gosti, predavači i voditelji radionica biće dijelom iz inostranstva, dijelom iz drugih gradova BiH i Srbije – kažu u Srpskoj omladinskoj organizaciji iz Švedske koja je organizator škole.

Pored Banjolučana, u školi će se obrazovati i romska djeca iz Prijedora, Gradiške i Prnjavora. Projekat je osmislila grupa kulturnih radnika iz Stokholma, a finansijski podržao švedski Institut za međunarodnu kulturu u saradnji sa Savezom Roma RS i Univerzitetom u Banjoj Luci.

Prilog možete vidjeti na web sajtu Glasa Srpske