[svenska]10 år efter NATO:s aggression mot Jugoslavien.[/svenska][srpski]New title in srpski.[/srpski]

Spread the love
[svenska]

Den 24:e mars är det tio år sedan NATO beslutade om att inleda bombningarna av Jugoslavien (Serbien och Montenegro). Beslutet om att inleda flygbombningarna skedde utan beslut i FN:s säkerhetsråd och varade i 78 dagar då bombningarna upphörde i och med att FN:s säkerhetsråd antog resolutionen 1244.

19 av NATO:s medlemsländer ingick i aktionen som fick namnet ”Allied force” och leddes av den amerikanske generalen Wesley Clark. Clark erkännde senare i sin bok ”Modern Warfare” att aktionen planerats mellan juni och augusti 1998.
Bombningarna inleddes kvällen den 24 mars klockan 19.45 med ett fyra timmar långt luftangrepp.
Under bombningarna som varade oavbrutet i 11 veckor genomfördes över 2300 luftangrepp mot över 995 objekt, varav en stor del utgjordes av infrastruktur och civila mål som skolor, sjukhus, kyrkor och elförsörjningssystem.
Under bombningarna deltog 1150 flygplan som sammanlagt avfyrade över 420 000 projektiler.
Från kryssningsfartyg och andra militärinstallationer avfyrades samtidigt över 20 000 andra raketer och bomber varav de ökanda Tomahawk-missilerna och kryssningsrobotar utgjorde en summa av inte mindre än 1300 stycken till detta skall också läggas över 37 000 splitterbomber.
Vi minns idag alla de som föll offer för denna aggression. Förutom saknaden av offren lever Serbien idag fortfarande med resultaten av bombningarna i form av sönderslagen infrastruktur och industrier som bombats sönder och som inte går att rädda.
Över 200 000 serber har ännu idag inte kunnat återvända till sina hem i Kosovo trots olika internationella missioner ledda av bland annat FN och EU som agerat som fredsbevarare och som återuppbyggare.


.[/svenska] [srpski]New post in srpski.[/srpski]