40-års jubileum Serbernas RF

Serbernas Riksförbunds 40-års jubileum och Kvinnoorganisationens 35-års jubileum högtidlighölls den 13:e november, i Stockholm. Representanter för 27 av förbundets 33 föreningar hade samlats för att tillsammans med gamla aktivister och föreningsmänniskor minnas svurna tider, prata om förbundets historia och förvandlingen Nastaviti čitanje 40-års jubileum Serbernas RF