Föreningsbidrag, Verksamhetsbidrag i Organisationsbidrag – dotacije za vaše udruženje

bidrag

Vaše udruženje može tražiti od komune, regiona ili na državnom nivou dotacije u obliku projektbidrag, föreningsbidrag, verksamhetsbidrag ili organisationsbidrag. Poslednji rok za traženje dotacija je obično između 1 oktobra i 30 novembra. Provjerite u vašoj komuni i tražite dotacije za vaše aktivnosti. Na pretraživaču Google upišite „föreningsbidrag“ i ime vaše komune. Nastaviti čitanje Föreningsbidrag, Verksamhetsbidrag i Organisationsbidrag – dotacije za vaše udruženje

Najveća izložba naših umjetnika ikada organizovana u Skandinaviji

yugoart

Izložba izuzetne umetničke vrednosti Vägskäl 2013 – „Bicephalous YUGO ART ex jugoslavisk konst“ održaće se u Domu kulture u Leksandu od 11.10. -16.11.2013. Ovdje će na jednom mjestu, na zajedničkoj izložbi, biti prikazana djela takvih veličina srpske umjetnosti kao što su Marina Abramović, Vladimir Veličković, Mića Popović, Miodrag Dado Đurić, Petar Lubarda, Milan Konjović, Radoslav Trkulja i mnogi drugi. Nastaviti čitanje Najveća izložba naših umjetnika ikada organizovana u Skandinaviji

Pismo Vladi Švedske povodom neprofesionalog i pristrasnog djelovanja državnog sekretara za integracije Jasenka Selimovića

Dragi članovi!
Svako ministarstvo u švedskoj Vladi pored resornog ministra ima i državnog sekretara (statssekreterare) čija je uloga danas veoma velika i važna. Ta osoba se bavi konkretnim administrativnim i personalnim pitanjima ali sve više dobija ulogu i na političkoj sceni. U ministarstvu za Integracije čiji je ministar folkpartist Erik Ullenhag posao sekretara je povjeren Jasenku Selimoviću a njegova lična djelatnost je sušta suprotnost od političkog cilja koji ima Ministarstvo za integracije. Umjesto da radi u smislu svog profesionalnog namještenja on se bavi produbljivanjem razlika u mišljenjima i shvatanjima oko svih bolnih pitanja ratnog i poratnog perioda među narodima sa Balkanu čiji je jedan dio nastanjen danas u Švedskoj a koju smatra svojom novom domovinom.

Svi mi kao i svi drugi ljudi koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove 90-tih godina nosimo gorke uspomene iz tog perioda. Najmanje što želimo je da nas neko stalno na to podsjeća pa još ako nije objektivan a po prirodi posla bi to morao biti i još uz to dobija platu od novca koji mi izdvajamo kroz porez. Selimović je sramota za Ministarstvo za integraciju, za Švedsku vladu i švedsko demokratsko društvo.

Sa položaja državnog sekretara on otvoreno zastupa političke interese jedne druge države ili tačnije polovine te države. To je neprihvatljivo i politički nekorektno. Otvoreno vrijeđa srpski narod u cjelini pa time naravno i nas Srbe u Švedskoj. Bez obzira šta je trenutno aktuelna tema u Švedskoj, Evropi ili svijetu on uspijeva pronaći način da u tu priču uvuče Srbe ne štedeći uvrede i optužbe u člancima koje objavljuju švedski mediji. Polazna osnova su mu uvjek istorijski falsifikati i neistine od čega plete mrežu insinuacija, pretpostavki i propagandnih floskula da bi na kraju izvlačio svoje „mudre“ zaključke o Srbima i srpskom narodu.

Jasno je da njegove pozorišne konstrukcije u koje sigurno ni sam ne vjeruje govore više o njemu nego o nama. Kao loš glumac i još gori političar on nanosi štetu svima u švedskom društvu. Zato smo odlučili da uputimo jedno pismo predsjedniku Vlade, ministru za Integracije i svim političkim partijama ukazujući na tu štetočinu koja nikome ne služi na čast već na sramotu.

Upoznajte se sa sadržajem našeg pisma i reagujte i sami na nove ispade ovog politički nepismenog diletanta.

Ovdje možete skinuti pismo Saveza Srba Vladi Švedske na švedskom i srpskom (latinična i ćirilična verzija)

Pismo Saveza Srba upućeno Vladi Švedske

Stockholm den 3 oktober 2013

Serbernas Riksförbund i Sverige

Sveriges regering
Statsminister Fredrik Reinfeldt
Integrationsminister Erik Ullenhag
Ledare för samtliga riksdagspartier

Till berörda,

Bland en mängd olika grupper som idag finns inom vårt land Sveriges gränser lever också människor från det som en gång i tiden var Jugoslavien. En del av dessa människor kom till Sverige som flyktingar under krigen på 1990-talet, men samtliga ex-jugoslaver är på något sätt drabbade och engagerade i händelserna som rör trakten som de härstammar ifrån.

I alla dessa människors intresse, liksom i det svenska samhällets, finns en strävan att de blir så väl integrerade i det svenska samhället som möjligt. Detta för att möjliggöra såväl deras egna individuella framgång, som Sveriges allmänna utveckling.

Huvudansvaret för integrationsprocessen inom Sveriges regering bärs av integrationsdepartementet där en nyckelperson, vid sidan av själva ministern, är statssekreteraren för integrationsfrågor.

Från slutet av 2010 innehas den posten av en person som härstammar från den tidigare jugoslaviska delrepubliken Bosnien-Hercegovina, Jasenko Selimovic. Från det att han tillträdde sin viktiga post har Selimovic varit mycket närvarande i media och väldigt många (troligtvis majoriteten) av hans mediala framträdanden har på ett eller annat sätt handlat om konflikterna i f.d. Jugoslavien, vare sig det rör sig om integrationspolitiken, uppmärksammandet av offren av inbördeskriget i fd. Jugoslavien eller aktuella konflikter i världen.

I stället för att, som en ansvarsfull representant för den svenska regeringen, ta hänsyn till att åsikterna om kriget i f.d. Jugoslavien bland Sveriges invånare – i synnerhet de som härstammar från f.d. Jugoslavien – går starkt isär, och att en statssekreterare för integration även bör visa takt i dessa sammanhang, har Selimovic dessvärre i sina framträdanden konsekvent propagerat för en sida i den jugoslaviska konflikten – huvudsakligen den bosnjakiska – vilket inte så sällan, speciellt om man betraktar hans agerande kumulativt, haft som följd att den serbiska sidan har utmålats i mycket negativ dager.

Det här förfarandet har kanske inte varit lika synligt för alla, men för de som statssekreterarens utspel berör mest är det tämligen uppenbart.

När Selimovic talar om brott i f.d. Jugoslavien så är det alltid serbiska brott han nämner. När han talar om offer så förtiger han konsekvent serbiska offer.

I ett krig där en hel del politiska ledare bär tungt ansvar talar han alltid – och uteslutande – om serbiska ledare, samtidigt som han aldrig nämner t.ex. kroatiska eller bosnjakiska ledare. Det är överflödigt att påpeka att sådant agerande från integrationsstatssekreterarens sida, i stället för att integrera medborgare, fördjupar klyftorna mellan berörda grupper i Sverige.

Många av våra medlemmar har blivit upprörda och upplever att Selimovic, som också är statssekreterare med ansvar för diskrimineringsfrågor, diskriminerar den serbiska gruppen och från sin post som representant för den svenska regeringen, egentligen bedriver bosnisk inrikespolitik. Under alla förhållanden är det uppenbart att detta alienerar svenskar med serbiskt ursprung från den svenska staten och samhället, med ett resultat som är föga förenligt med arbetsuppgifterna för en statssekreterare med ansvar för integration.

Vi anser att statssekreteraren Selimovics ovan beskrivna beteende, särskilt i ljuset av att över 100 000 personer med serbisk bakgrund är bosatta i Sverige (enligt uppgifter från den svenska ambassaden i Belgrad) är helt olämpligt och oacceptabelt i ett demokratiskt samhälle som vill värna om alla människors lika värde.

Efter att ha utsatts för offentlig kritik – av bl.a. vårt förbund – för att hans beteende är oförenligt med uppgifterna hos en statssekreterare med ansvar för integration har Selimovic i sina framträdanden börjat titulera sig som ”statssekreterare som skriver/talar i egenskap av folkpartist”.

Detta är givetvis föga trovärdigt. Selimovic är anställd och får lön som statssekreterare och så länge det anställningsförhållandet kvarstår så är han representant för den svenska regeringen, oavsett under vilken signatur han verkar.

Han kan inte bedriva privat- eller partipolitik så länge han är statssekreterare. Allt fler aktörer på den svenska politiska scenen påpekar detta.

Vi har förståelse för att Selimovic, som uppenbarligen identifierar sig med det bosnjakiska folket, gärna vill förändra Bosnien-Hercegovinas konstitution i enlighet med detta, något som han öppet uttryckt i en del av sina framträdanden. Men i så fall bör han göra det inom ramen för en lobbyorganisation, inte från sin post som statssekreterare för integration.

Då vi anser att en statssekreterare för integration ska agera på det sätt som gynnar hela Sveriges befolkning, och som tar hänsyn till mångfalden i samhället, samt att denne absolut inte får diskriminera någon grupp, undrar vi vem Jasenko Selimovic egentligen företräder.

Eftersom vi har svårt att tro att Sveriges regering stödjer Selimovic i det ovan beskrivna avseendet ställer vi denna fråga i syfte att försöka återskapa förtroende till regeringen hos våra medlemmar och den grupp vi företräder.

Vi är öppna för en dialog och ser fram emot ett snart svar från er.

Med vänlig hälsning
Serbernas Riksförbund i Sverige