ISTORIJA SRPSKO-ŠVEDSKIH ODNOSA X dio Kraj jedne epohe

Istorija srpsko-švedskih odnosa

Savez Srba u Švedskoj će od jeseni 2013. do proleća 2014. godine objaviti seriju tekstova istoričara dr Gorana Latinovića, docenta Univerziteta u Banjaluci. Od septembra 2013. on boravi na višemesečnom usavršavanju na Stokholmskom univerzitetu, radeći na postdoktorskom projektu o jugoslovensko-skandinavskim odnosima. Deo njegovog nedovršenog rukopisa biće objavljen kroz nekoliko nastavaka u našen Biltenu.
Doc. dr Goran Latinović
Univerzitet u Banjaluci Nastaviti čitanje ISTORIJA SRPSKO-ŠVEDSKIH ODNOSA X dio Kraj jedne epohe