37. Omladinski Festival – prijave

Aktivnosti festivala su iste. Medjutim imate mogućnost i da učestvujete u “igrama bez granica” (5-kamp):

• Mali fudbal ( muške i ženske ekipe ), fudbal se igra u sportskim salama!
• Šah ( muške i ženske ekipe)
• Stoni tenis (muške i ženske ekipe)
• Košarka „tri na tri“ ( muške i ženske ekipe )
• «Igre bez granice» (5-kamp)

Zeleli bi smo da i ovog puta odvojimo muške i ženske ekipe u svim aktivnostima, zato Vas molimo ukoliko je to moguće da na festivalu budu zastupljeni, jedan i drugi pol.
Sva zainteresovana udruženja mogu poslati svoje prijave sa tačnim brojem takmičara i posmatrača. Ime, prezime i godina rodjenja su obavezni.
Detaljne informacije o planu i programu festivala, slede nakon prijave.

Molimo Vas da svoje prijave pošaljete na vreme zbog organizacije i ostalih obaveza . Prijave poslati najkasnije do 28. aprila na adresu:

Serbiska Ungdomsorganisationen i Sverige ili na mejl: info@srpstvo.com
Bellmansgatan 15
118 47 Stockholm
Ne prihvatamo prijave poslate posle 28. aprila !!!

Pratite priprema i dešavanja i na Facebook – –
Dobro nam došli!

Prijava Omladinski 2017