40-års jubileum Serbernas RF

Spread the love

Serbernas Riksförbunds 40-års jubileum och Kvinnoorganisationens 35-års jubileum högtidlighölls den 13:e november, i Stockholm.

Representanter för 27 av förbundets 33 föreningar hade samlats för att tillsammans med gamla aktivister och föreningsmänniskor minnas svurna tider, prata om förbundets historia och förvandlingen av medlemmarna från gästarbetande jugoslaver till etablerade svenskserber.

Det var också ett tillfälle för historisk reflektion över det gamla hemlandet och det nya hemlandets förvandling över denna tid.

Kvinnoorganisationens betydelse för föreningslivet lyftes upp som en viktig markering för framtida generationer – utan kvinnor och barn inget aktivt och livsdugligt liv ute i föreningarna.

Svenskserbernas historia i Sverige har många gånger varit en lång och brokig väg av hårt arbete och många motgångar – vi hoppas nu alla nästkommande 40 år blir enklare för svenskserberna, utan att för den skull glömma det arbete de första generationerna gjorde för att lägga grunden till det nya livet i Sverige.

Pogledajte slike sa proslave (klikni na sliku):