Konkurs za prikazivanje kulturnih programa/predstava

Spread the love

Savez Srba u Švedskoj raspisuje konkurs za prikazivanje kulturnih programa/predstava za decu, mlade i odrasle u Švedskoj

za sezonu proleće – jesen 2021.

Ovom prilikom pozivamo pojedince, grupe, i profesionalna pozorišta za decu, mlade i odrasle, da pošalju svoje prijave i uzmu učešće i prikažu svoje programe, predstave, radionice…

Popuniti PRIJAVU i poslati najkasnije do 15. januara 2021. godine!

PRIJAVA ZA UČEŠĆE na KONKURSU kulturnih programa SAVEZA SRBA SVEDSKE

Dokument Prijave skinite s našeg poratal, popunite i pošaljite na

serbernasriksforbund@srpstvo.com

i u naslovu prijave putem mejl-pošte naznačite

Prijava za kulturni program 2021 – (ime programa/predstave)

Prijave koje stignu nakon navedenog roka kao i prijave koje su nepotpune smatraće se nevažećim. U slučaju nevažećih prijava, kao i u slučaju neuspešnog apliciranja, bićete obavešteni putem mejla. Istim putem bićete obavešteni o statusu vaše prijave i nastavku selekcije. Priloženi materijali ostaju u arhivi Festivala, a koriste se isključivo za potrebe selekcije i promocije festivalskog programa (programska knjižica, plakat, sajt, društvene mreže, promotivni video). Ukoliko imate bilo kakvih problema sa onlajn prijavom ili dodatna pitanja možete nam se obratiti mejlom na adresu:

serbernasriksforbund@srpstvo.com

NAČIN SELEKCIJE:

Selektor i uprava Saveza bira 3 programa/predstave koje će ući u realizaciju. 

Osnovni kriterijum za selekciju predstava je njihov umetnički kvalitet kao i mogućnost izvođenja predstave u tehničkim uslovima koje Organizator poseduje. O kvalitetu predstava i mogućnosti izvođenja odlučuju selektori, zajedno s članovima Uprave Saveza. 

Imajte u vidu da prednost odbijaju programi koji se bave:

1) očuvanjem jezika, istorije, tradicije

2) imaju savremenost i značaj naročito za mlade (decu i omladinu)

3) i komunikaciraju sa Švedskim društvom

USLOVI GOSTOVANJA:

Troškove gostovanja, prevoza, smeštaja, hrane i tehničke podrške snosi organizator Savez Srba u Švedskoj, zajedno s Udruženjima u Švedskoj.

Srdačan pozdrav

Uprava Saveza

Stokholm, 1, decembar 2020.