„Agera tillsammans“ enkät om serbisk diskriminering i Sverige

Spread the love

Serbernas RF har tillsammans med Samarbetsorgan för etniska organisationer (SIOS) sammanställt en enkät i anslutning till projektet „Agera tillsammans“ som har till syfte att undersöka situationen av diskriminering och intolerans och förlängningen rasism inom det svenska samhället ur ett serbiskt perspektiv. Diskrimineringens grunder är många och det som vi ibland upplever som diskriminering är inte alltid det enligt den juridiska definitionen och samtidigt utsätts vi ibland för diskriminering utan att veta eller uppleva det. Vi ber därför så många som möjligt att aktivt delta i denna första enkät för att se hur medlemmar och andra svenskserber upplever denna fråga.

//Agera tillsammans projektgrupp SRF & SIOS i samarbete.