Ansök om jobb som samhällsinformatör / Skyddsvärnet

Spread the love

Stockholm (alla 26 kommuner i länet) upphandlar just ju samhällsorientering för nyanlända.
Skyddsvärnet kommer att skriva ett anbud men kommer att behöva många personer som kan vara samhällskommunikatörer (= de som genomför själva samhällsorienteringen)
Samhällsorientering är 60 h och delas på 4 block och 8 delar/områden

Block 1 Ny i Sverige

– Att komma till Sverige

– Att bo i Sverige

– Att vårda sin hälsa i Sverige

Block 2 Arbete och utbildning

– Att försörja sig och utvecklas i Sverige

Block 3 Demokrati

– Individens rättigheter och skyldigheter

– Att påverka i Sverige

Block 4 Barn och familj

– Att bilda familj och leva med barn i Sverige

– Att åldras i Sverige

Språken som är aktuella är:

– Arabiska

– Farsi

– Engelska

– Spanska

– Somali

– Amharinja

– Tigrinja

– Ryska

– Thai

– Serbiska

– Turkiska

– Mandarin

Kravet på arbetsledaren (den som ska koordinera alla samhällskommunikatörer mm) är

– Ha avslutat akademisk utbildning

– Ha arbetsledande/handledande erfarenhet i pedagogisk verksamhet

– De tre senaste åren ansvarat gör utbildningsuppdrag för vuxna nyanlända invandrarre under en sammanlagd tid om minst ett år hos maximalt två uppdragsgivare och utfört uppdraget enligt avtalade villkor.

Kravet på samhällskommunikatörer är

– Avslutad samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig eftergymnasial utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt

– Inneha kunskapet i svenska motsvarande svenska som andra språk B eller svenska B

– Dokumenterad pedagogisk utbildning eller erfarenhet av undervisning i grupp om minst fem personer under minst ett år

– Kunskaper i det aktuella undervisningsspråket (se språken ovan)

– Varje person måste lämna in namn, personsnummer, utbildning, erfarenheter samt sitt CV

Du får gärna sprida detta och se om det finns någon/några som känner sig intresserade av detta.

De som uppfyller kraven som samhällskommunikatörer och har något/några av språken ovan kommer vi att kunna anställa för 250 kr/h (inkl för- och efterarb)

Det är dock bråttom eftersom jag ska vara helt klar med alla skrivningar till tisdag 29 januari (måste lämna in det 30/1).

Nilla Helgesson

Direktor

Föreningen Skyddsvärnet

Tfn: 08-729 17 33

Mobil: 0705-86 13 61

Tfn vxl: 08-729 17 30

nilla.helgesson@skyddsvarnet.se

www.skyddsvarnet.se
skyddsvärnet