Arbetsmiljöverket informerar om anställdas rättigheter

Spread the love

Andelen anställda inom restaurangbranschen med utländsk bakgrund är ca 70%. Många av dessa har liten eller ingen kunskap om deras rättigheter som anställda, kunskapen bland egenföretagarna om deras skyldigheter är också liten.

Läs om kampnjen här!

Arbetsmiljöverket har därför dragit igång en kampanj för att informera om både rättiigheter och skyldigheter, bland annat har man gjort en film som finns tillgänglig på tolv olika språk: