Att hitta hem – Skyddsvärnet välkomnar till seminarium i samarbete med ABF

Spread the love

Skyddsvärnet välkomnar till seminarium i samarbete med ABF

ATT HITTA HEM
Tisdag 12 oktober 2010 på ABF-huset, Sandlersalen, Sveavägen 41 i Stockholm
Kostnad: gratis
Anmälan och frågor: senast den 7 oktober till isabella.canow@skyddsvarnet.se
Bekräftelse: skickas inte ut, men om Du inte får plats kommer Du att informeras.

Program

13.00 Inledning
Gunnar Engström, ordförande i Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm

13.05 Lansering av boken ”Att hitta hem”
En handbok för Familjehem. Isabella Canow, projektledare och författare till boken. Boken delas till samtliga gäster på seminariet.

13.30 Familjehem eller fängelse?
Giovanna Iacobucci, Guido Zeccola & Laura Di Francesco från italienska riksförbundet berättar

14.15 Kaffe

14.35 Vågar jag säga hur jag vill att det ska vara?
Röster från placerade barns föräldrar, Eva Windelhed från stiftelsen Allmänna Barnhuset och Gretel Kindgren

15.20 Paneldiskussion
Paneldiskussion mellan de i projektet medverkande sju etniska riksförbunden

16.00 Avslutning

Skyddsvärnet i samarbete med ABF

FÖRENINGEN SKYDDSVÄRNET I STOCKHOLM
Hornsgatan 113
117 28 Stockholm
Telefon: 08-729 17 30
www.skyddsvarnet.se
kansliet@skyddsvarnet.se