BalkanS exTra

Spread the love


Trafficking och sexhandel är världens tredje största organiserade brottslighet. Det är en verksamhet som är global och inte känner några gränser.

Sverige är både ett transitland för kvinnor och barn på väg till andra länder men också ett destinationsland. Fattigdom är en av de främsta orsakerna till handeln. F.d. Jugoslavien är ett av de områdena i Europa som levererar barn och kvinnor till ”marknaden” i Väst.

Serbernas Riksförbund genomför under våren 2010 olika seminarier och föreläsningar inom projektet BalkanS exTra på temat om människohandel, trafficking och prostitution.

Var med och stöd kampen mot en av vår tids globala orättvisor.