Demofem

Spread the love

seminar Demofem 2011Demofem

Lördagen den 19:e mars genomfördes i Västerås två föreläsningar i anslutning till Kvinnoorganisationens projekt „Demofem“. Representaner från 18 kvinnosammanslutningar hade samlats för att lyssna till inspirerande föreläsningar.

Den första fröreläsaren var Gizela Sladic, aktiv socialdemokratisk politiker och engagerade i projekt på Västra Balkan genom bl.a. Palmecentret. Föreläsningens budskap var att „allt är möjligt“ och att engagemang är nyckeln till framgång inom både föreningsliv, organisationer och inom politiken – vill man ändra på något duger inte att sitta hemma och hoppas på att någon annan gör jobbet!

Den andra föreläsaren kom från republiken Serbiens ambassad; Mirjana Nozic som jobbar som ekonomisk rådgivare. Även hennes tema var möjligheten att binda ihop Sverige med Serbien och att de kontakter och nätverk som finns mellan de båda länderna är oerhört starka och många – men i många fall outnyttjade.

I anslutning till projektet diskuterades även enkäter som varit utskickade till sammanslutningarna.