Den Helige Savas Barnfond i Skandinavien – Årets julgåva?

Spread the love

DEN HELIGE SAVAS BARNFOND I SKANDINAVIEN

Fonden grundades i Helsingborg och är en ideell förening vars ändamål att hjälpa utsatta, sjuka och fattiga barn och barnfamiljer på Västbalkan, samt institutioner som främjar barnens hälsa och lärande men som inte har tillräckligt med resurser för att ta hand om barnen på ett lämpligt sätt.

Styrelse

Styrelsen består idag av 8 medlemmar. Styrelseordföranden, Milena Marakovic, är också initiativtagare till fonden. Förklaringen till varför är enkel – det känns som att ännu en generation växer upp utan en framtid. Det är dessvärre mer än bara en känsla, det är också en mörk sanning och därför vill vi uppmärksamma det akuta behovet av hjälp till dessa barn

90-konto en garanti för att pengarna hamnar rätt

BARNFONDEN HAR ETT 90-KONOTO, vilket innebär att Svensk Insamlingskontroll kontrollerar hur insamlade medel används. Detta är en garanti på att pengarna används på ett effektivt sätt och går till de behövande barnen. Vi har en auktoriserad revisor som kontrollerar arbetet och vart resurserna går. 75 procent av det förening samlar in måste gå till barnen de är ämnade för och max 25 procent av de resterande pengarna får gå åt till kostnader såsom medlemskap hos Svensk Insamlingskontroll, revisor, marknadsföring och andra administrativa kostnader. Kostnaderna är små och vi vill såklart hålla dem nere, så att alla resurser istället kan gå till dem de ämnade för – barnen!

Så gör du om du vill skänka pengar

Fonden har ett Plus- och Bankgiro-konto, samt en SMS tjänst för dem som vill donera pengar. Utöver detta söker vi ambassadörer, koordinatörer och medarbetare runtom i hela Sverige; folk med egenskaper och erfarenheter såsom till exempel retoriska skickligheter och innovativt tänkande och framför allt unga människor som vill engagera sig i och vill ta initiativ till olika event – alltifrån kakförsäljning, klädinsamlingar och loppisar till att anordna kulturella event och föreläsningar för allmänheten; att informera och engagera. För de flesta med rötter på Balkan är dagens situation väl bekant, men för utomstående är krisen och det akuta behovet av hjälp inte lika uppenbart. Därför är det minst lika viktigt att informera andra som att själva skänka resurser.

Vi behöver fler duktiga medarbetare

Just nu är vi framför allt i behov av en grafisk designer som vill hjälpa oss med loggan och någon som jobbar med tryck i form av broschyrer/info-blad och planscher. Har man dessutom ett kontaktnät som man tror kan vara av nytta och kan lyfta fram fonden är man självklart välkommen till att dela med sig av detta. Föreningar, företag, individer – kort sagt är alla som vill hjälpa till på ett eller annat vis mer är än välkomna, vi behöver all hjälp vi kan få! Vi behöver folk vi kan lita på. Vi tror på att ju fler vi är, desto mer gott kan vi göra.

Västra Balkan

Våra stadgar och således verksamhetsområde avser alla länderna på västra Balkan; alla barn som behöver oss, institutioner och organisationer som delar vår vision. Vi vill hjälpa och vi kommer att hjälpa barn från en multinationell miljö för en bekymmersfri uppväxt i en anda präglad av respekt för mångfald. Detta, hoppas vi, kommer att bidra till att skapa en gynnsam atmosfär för minoritetsfolk i alla områden i Västbalkan.

För tillfället har vi inte någon organisation eller enskild person som de medel vi hittills har samlat in är speciellt avsedda för, men vi tror att det kommer säga sig själv när vi har samlat ihop tillräckligt. Den grundläggande tanken är att resurserna ska disponeras med så få mellanhänder som möjligt, helst inga mellanhänder alls. Självklart uppstår det vissa svårigheter då vi är i Sverige och barnen på Balkan – därför är det också en viktig faktor för oss att bygga upp ett nätverk av människor som går att lita på, både här i Sverige och på plats runtom i Balkan; folk som kan garantera att resurserna hamnar rätt.

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt

Alla barn i världen borde ha rätt till en trygg uppväxt där de inte ska behöva oroa sig över ifall att det kommer finnas mat till imorgon, vart de ska sova inatt och om de kommer få uppleva morgondagen. Balkan som region kommer inte att läka tills alla som föds har möjlighet till ett bättre liv. Detsamma gäller över hela världen och det kan vi endast uppnå tillsammans.

Vår hemsida och facebook

Besök vår hemsida www.savasbarnfond.com och följ oss på Facebook:  www.facebook.com/denheligesavasbarnfondiskandinavien för att få veta mer om oss och våra aktiviteter samt vad DU kan göra för att hjälpa!
– Den Helige Savas Barnfond i Skandinavien,
Kristina Marakovic

E-post: denheligesava@outlook.com
Tel: 0736 – 82 93 76

Bank och Plus-giro för inbetalningar:

BankGiro: 900-3385 PlusGiro: 900338-5

Det går också bra att SMSA „Hjälpa barn“ till nr. 72970 (20kr + operatörsavgift)