Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm och ABF Stockholm- Seminarium

Spread the love

Låt mig Tillhöra!
Familjehem för ungdomar med etnisk minoritetsbakgrund

Datum: Tisdagen den 10 februari 2009
Plats: ABF-huset (Katasalen) på Sveavägen 41 i Stockholm
Kostnad: gratis
Anmälan: senast den 6 februari till isabella@skyddsvarnet.se
Bekräftelse: bekräftelse skickas inte ut, men om Du inte får plats kommer Du att informeras
Frågor: Isabella Canow 08-729 17 32; 0767-64 14 12 eller isabella@skyddsvarnet.se

Program

13.00 Inledning
Gunnar Engström, ordförande i Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm

13.05 Information om projektet
Isabella Canow, projektledare

13.15 Generationskonflikter, en bidragande faktor vid barn- och ungdomsproblem
Fehmi Barkarmo, föreningskonsulent, Assyriska riksförbundet

14.10 Kaffe

14.30 Hur är det att vara familjehem?
Skyddsvärnets placeringsenhet berättar och diskuterar tillsammans
med en familjevärd

15.00 Låt mig tillhöra!
Mina Labady, lärare, fritidspedagog samt föreläsare
Berättar om sin forskning om den konfliktfyllda anpassningsprocess som
invandrarungdomar genomgår.

16.00 Avslutning

Välkommen!