Glad Midsommar önskar Serbernas RF, SUO & Kvinnoorganisationen

Spread the love

Midsommar är den kanske viktigaste högtiden i Sverige, vid sidan av julen. Midsommaren och midsommarstången går tillbaka till ett mycket gammalt högtidlighållande av sommaren och växtligheten. Men midsommaren innebar också en brytpunkt i arbetsåret i bondesamhället. Dagen firades ursprungligen till Johannes Döparens ära, en koppling som blivit alltmer avlägsen. Midsommarnatten ansågs full av magiska krafter och övernaturliga väsen.

Upprinnelsen till midsommarfirandet står att finna i kopplingen till Johannes Döparen. I kalendern infaller Johannes Döparens dag den 24 juni, vilket var den ursprungliga dagen för midsommaren i Sverige. I Danmark och Norge skvallrar namnsättningen av dagen – S:t Hans dag – om kopplingen till de bibliska berättelserna. Dagen före, den 23 juni, var fram till 1952 midsommarafton. För att bättre passa in i arbetsveckan, bestämdes 1953 att midsommaraftonen alltid skulle firas på en fredag och helgen är nu rörlig mellan 20 och 26 juni.

midsommarfirandeMidsommarfirande omtalas redan i de isländska ättesagorna, vilket antyder mycket gamla influenser. Huruvida midsommarfirandet var spritt under förkristen tid är inte känt, så de eventuella förkristna kopplingarna är mycket spekulativa. Klart är dock att midsommarfirande beskrivs hos Olaus Magnus från 1500-talet. I Olaus Magnus „Historia om de nordiska folken“ från 1555 berättas det att ”på den helige Johannes döparens afton … plägar allt folk utan åtskillnad till kön och ålder samlas i skaror på städernas torg eller ute på fria fältet, för att där glättigt tråda dansen vid skenet av talrika eldar, som överallt tändas.”

Här berättas om midsommarelden, som i begränsad utsträckning funnits kvar in på 1900-talet.

 

Läs hela texten om midsommar här!