God Jul och Gott Nytt År

Spread the love

Serbernas Riksförbund i Sverige, Kvinnoorganisationen och Serbiska Ungdomsorganisationen önskar alla medlemmar, föreningar och samarbetspartners en riktigt skön Julhelg och ett riktigt Gott Nytt År.

Vi hoppas att det gångna året varit framgångsrikt. När vi nu summerar 2010 kan får vi inte glömma att ännu en gång se tillbaka på förbundets 40-åriga historia och det jubileum som genomfördes i dess ära.

Vi hoppas att nästa år och nästa fyrtio år blir dubbelt så framgångsrika som det vi lägger bakom oss.

 Från oss alla svenskserber i Sverige önskar vi er alla en riktigt skön jul.

GodJul