Godišnja Skupština Organizacija Žena i projekat Demofem II

Spread the love

2. marta 2013 godine u Borosu (Borås) održana je Godišnja Skupština Organizacije žena Saveza Srba u Švedskoj. U okviru Skupštine je održan i završni seminar na projektu Demofem II Organizacije žena sa fokusom na diskriminaciju.
Cilj projekta bio je da se ukaze na probleme diskriminacije, edukovati i informisati članstvo kako da prepoznaju diskriminaciju i koje forme diskriminacije postoje, kao i diskusija o tome kako i na koji način se boriti protiv diskriminacije. Diskusija je bila jako poučna i zaista konstruktivna od strane svih prisutnih.
U popodnevnim časovima, posle završnog seminara je održana Skupština. Skupštinom je predsedavala Slavica Slijepčević, sekretar Svjetlana Jovović i zapisničar Ivana Tasić.
Nakon usvajanja zvaničnog izveštaja o radu i razrešenja Uprave odgovornosti izabrana je nova Uprava u sledećem sastavu:
predsednica: Radmila Eriksson,
podpredsednica: Ljubica Korić,
članice uprave: Brankica Pusac, Marija Antić i Svjetlana Jovović
zamene u upravi: Daliborka Mataruga i Ljiljana Milanović
kandidaciona komisija: Slavica Slijepčević, Mirjana Milenković i Ljiljana Vujković
reviziona komisija: Slobodanka Vukotić i Marija Tijanić

skupzena2013borås