Hur förebygger vi kriminalitet?

Spread the love

Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm och ABF Stockholm

Inbjuder till seminarium

Hur förebygger vi kriminalitet?

– och minskar nyrekryteringen till kriminella gäng

Program

13.00 Inledning
Gunnar Engström, ordförande i Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm

13.05 Förebygga ungdomsbrottslighet

Företrädare för utredningen „Ungdomsbrottslighet“ som är ett delprojekt inom projektet „Brottsbekämpning och ett effektivt rättsväsende“

13.45 Ungdomstjänst – hur funkar det?
Inge Odstam,Verksamhetsledare

14.30 Kaffe

14.50 Behandling ger bättre resultat än straff
Kerstin Söderholm Carpelan, projektledare IMS vid Socialstyrelsen

15.30 Enkelt, snabbt och effektivt ungdomsarbete vid förstagångsanmälningar

Jannica Svärd, polisinspektör
Lena Lundin, socialsekreterare Skärholmen
Sara Bågmark, socialsekreterare Skärholmen

16.00 Avslutning

Välkommen!

Nilla Helgesson 08-729 17 33 eller nilla@skyddsvarnet.sebekräftelse skickas inte ut, men om Du inte får plats kommer Du att informerassenast den 2 november till nilla@skyddsvarnet.segratis

ABF-huset (Kata-salen) på Sveavägen 41 i StockholmTisdagen den 10 november 2009