Integrationsdetektiverna – utställningen är nu klar & finns att låna!

Det finns inga enkla svar på frågan hur man hittar, uppfattar eller definierar sin identitet. Men det är viktigt att förstå att invandring och integration i ett nytt land är processer som både tar sin tid och är unika för varje enskild individ. Förutsättningarna som sätts av strukturer man inte rår på kan vara avgörande för ens sökande efter identitet och tillhörighet. Det viktigaste för att en integrationsprocess ska ta vid är att man ser varandra som jämbördiga och att viljan finns.
Vilka möjligheter har kommit och gått sedan 50-talet för att integreras i svenska samhället? Hur kommer det att förändras framöver? Hur vill vi att det skall se ut och fungera? Tag del av erfarenheterna och tankarna i utställningen. Reflektera och diskutera vidare på Klotterplanket! Integrationsdetektiverna baseras på intervjuer med personer som flyttat till Sverige i olika åldrar, under olika tidsperioder, från olika ursprung och av olika orsaker. Alla intervjuer och informativa texter finns fullständiga i Integrationsdetektivernas magasin.

Hör av er om ni är intresserad av att låna utställningen!

info@srpstvo.com / 08-462 05 91

Integrationsdetektiverna
Fredens Hus Uppsala

Komentari su zatvoreni.