Känner du till två av Sveriges viktigaste telefonnummer?

Spread the love

I stora drag kan man säga att man alltid ska ringa 112 när det är en akut nödsituation. För alla andra frågor om vård och hälsa kan man ringa 1177. Då får man prata med en sjuksköterska som svarar på frågor, ger råd och vägleder rätt i vården.

– Min erfarenhet är att när man väl hittat 1177 Vårdguiden och märker vilken hjälp man kan få så återkommer man gärna, säger Elisabeth Kvilén Eriksson, ansvarig för det nationella uppdraget kring 1177 Vårdguiden på telefon.

1177 Vårdguiden tar årligen emot 5-6 miljoner samtal. Samtalen kan handla om allt ifrån frågor om olika symtom till frågor om regler och rättigheter i vården. Många ringer om feber, halsont, ont i magen, prickar och utslag. Tjänsten är öppen dygnet runt och nås från hela landet. Ungefär 150 000 samtal per år är så pass akuta att de hänvisas vidare till 112.

– De ”112-samtal” som vi får in till 1177 Vårdguiden handlar i många fall om bröstsmärtor eller misstanke om stroke, säger Elisabeth Kvilén Eriksson. Att ringa direkt till 112 i de fallen är förstås extra viktigt så att man inte riskerar att tappa dyrbara minuter.

Nödnumret 112 tar emot cirka 3,5 miljoner samtal per år. Uppskattningsvis gäller ett par hundratusen av samtalen till 112 mindre akuta vårdärenden där man istället skulle ringt 1177.

– Om fler kände till hur de olika numren ska användas skulle de kunna få rätt hjälp mycket snabbare, säger Björn Skoglund affärsutvecklare 112 på SOS Alarm. Ett rådgivningssamtal som rings till 112 men som egentligen ska till 1177 fördröjer hjälpen till de som verkligen är i behov av hjälp. Dessutom tror många att det går fortare på akuten om man kommer in med ambulans, något som inte stämmer.

Läs mer om SOS Alarm och 1177 Vårdguiden på
www.sosalarm.se
www.1177.se

För information om 1177 på andra språk, och om 112 på andra språk och lätt svenska:
http://www.sosalarm.se/112/Om-112/Att-larma-112/
http://www.1177.se/Other-languages/

Sveriges viktigaste nummer
112 Nödnummer vid fara för liv, egendom eller miljö
1177 Sjukvårdsrådgivning på telefon
114 14 Polisens nummer vid icke-akuta händelser
113 13 Informationsnummer vid olyckor och kriser

Vid frågor kontakta Christer Pihlqvist på KAPI, telefon 073-6005914.