Minister för en dag- Seminar na ostrvu Utö

Spread the love

„Kvinnopoliten“ je projekat Organizacije žena Saveza Srba u Švedskoj. Projekat je inspirisan debatom na Festivalu žena i nastao je sa ciljem da angažuje naše žene u političkom ili društvenom životu.

Prvi seminar je održan u švedskom parlamentu- Riksdagen, drugi u Malmeu i treći na ostrvu Utö. Učesnici sva tri seminara su bili veoma zadovoljni programom. Ono što je bilo interesantno sa ovim trećim seminarom je direktno poistovaćivanje sa ulogama ministara i praktično uvežbavanje političkog rada. Seminar je izvođen pod nadzorom institucije Folk och försvar i profesora sa fakulteta Södertörns högskola. Seminaru je pristovala i reporterka iz institucije Ungdomsstyrelsen, kako bi stavila svoj izveštaj o Savezu Srba na webstranicu ovog nadležnog organa, odgovornog za dotacije naših organiozacija.

Da su se naši članovi zaista angažovali u ovom seminaru govori i slika!
Hvala svim učesnicima na predivnom seminaru!