Mogućnost udruženjima da organizuju predstavu „Audicija“

Spread the love

Poštovani članovi,
Zahvaljujuči uspešno uspostavljenoj saradnji izmedju Saveza Srba i našeg poznatog glumca Željka Ninčića sa predstavom “ Audicija 2″ želimo da Vas obavestimo o mogućnosti da navedenom predstavom možete obradovati svoje članove. Naime, Željko Ninčić ima mogućnost da nas poseti sa svojom predstavom u periodu izmedju 19 do 30 novembra u slučaju da ima veći broj zainteresovanih udruženja. Prema odluci upravnog odbora Saveza Srba, a kao i do sada, da bi se krenulo u realizaciju projekta potrebno je da su najmanje tri udruženja zaintersovana. Nadalje, Savez Srba će snositi troškove prevoza glumca do Švedske i troškove puta izmedju udruženja gde se predstava održava. Udruženja su dužna da isplate honorar glumcu u iznosu od 3 000 kruna, kao i troškove hrane i smeštaja.
Kako bi na vreme mogli da krenemo u realizaciju plana, a i da bi udruženja ispostovala rokove za mogućnost dobijanja eventualne pomoći od strane opštine, molimo zainteresovana udruženja da podnesu prijavu sekretarijatu Saveza Srba najkasnije do 20 oktobra. U prijavi je potrebno da navedete ime udruženja, kontakt osobu (podatke) i datum kada bi ste želeli da ugostite glumca.
U nadi i s verom u uspešnu daljnu saradnju srdačan pozdrav u ime uprave!

Zahtev pošaljite mejlom na: serbernasriksforbund@srpstvo.com

Poster Audicija