Namninsamling mot Skolverkets beslut att stänga ner webbplatsen Tema Modersmål

Spread the love

Tema Modersmål är Skolverkets webbplats för modersmålslärare och studie-handledare. För många av dessa pedagoger är bristen på färdiga läromedel ett påtagligt problem. Här fyller Tema Modersmål en oerhört viktig funktion. Där har man nämligen samlat många användbara pedagogiska resurser på ett stort antal språk. Nu har Skolverket beslutat att stänga ner webbplatsen på grund av tekniska problem. Men tekniska problem brukar gå att lösa, menar vi som står bakom detta upprop.

Nedstängningen av webbplatsen är ett svek mot modersmålslärare och studie-handledare, och mot alla flerspråkiga föräldrar och barn runt om i Sverige. Beslutet går också emot både språklagen och skollagen. Det rimmar dessutom illa med all befintlig forskning som visar att man borde satsa mer på elevernas modersmål, bl.a. som resurs för lärande och skolframgång.

Webbplatsen fyller en viktig funktion också på ett annat sätt: den signalerar att myndigheten anser att andra modersmål än svenska är viktiga och legitima i den svenska skolan. Ett beslut att stänga ner webbplatsen innebär en marginalisering av flerspråkighet och språklig mångfald.

Skriv på detta upprop: webbplatsen bör utvecklas, inte avvecklas!

Ellen Bijvoet, docent, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet
Kari Fraurud, professor emerita, Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet
Natalia Ganuza, lektor, Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet
Christina Hedman, lektor, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet
Leena Huss, professor emerita, Hugo Valentin Centrum, Uppsala universitet
Kenneth Hyltenstam, professor emeritus, Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet
Jarmo Lainio, professor, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
Karin Senter, doktorand, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet