NO LIMITS SERBIA – Srbija bez ogranicenja

Spread the love

Obraćamo vam se povodom istraživačkog projekta : SRBIJA: BEZ OGRANIČENJA (NO LIMITS SERBIA).

Ovaj projekat ima za cilj da istraži mogućnosti povezivanja i saradnje svih onih (firme i/ili pojedinci) koji predstavljaju potencijal za unapredjenje i razvoj kreativnih industrija 1 u Srbiji.

Cilj nam je da mapiramo aktere, usluge i proizvode „kreativne dijaspore“, ali i da saznamo koje su prepreke i potencijali za vaše veće prisustvo u Srbiji, kao i da uočene potencijale i mogućnosti ih učinimo svima dostupnijim.
(u koje spadaju: arhitektura, advertising, dizajn, moda, pozorište, film, mediji, muzika, izdavaštvo, prezentacija kulturne baštine, likovne umetnosti, multimedia, IT, istraživanje i razvoj, upravljanje poslovnim sistemima).

Istraživanja, analize, strateški dokumenti i predviđanja eksperata govore nam da je u kreativnim industrijama ozbiljan potencijal za održivi razvoj Srbije i regiona. Srbija, dakle, može i mora da bude „kreativna“ i da razvija kreativnu ekonomiju. Jedan od preduslova za brži razvoj kreativnih industrija jesu i mapirani potencijali, ideje i potrebe, a sa druge strane saznanje o tome ko su (i gde su sve ) stvaraoci koji na te potrebe mogu odgovoriti. Njihova znanja i iskustva koje ste/su stekli , radeći u kreativnim industrijama razvijenog sveta, biće svima dragocena.

Molimo vas da nam pomognete da identifikujemo, uzajamno povežemo i pozovemo na saradnju sve one koji profesionalno pripadaju nekoj od delatnosti iz domena kreativnih industrija, više ne žive u Srbijij, a imaju želju i potrebu da i u Srbiji budu aktivni u svojim profesijama:

 Ako sami spadate u neku od kategorija kreativnih industrija odgovorite na naš upitnik elektronski na http://www.madmarx.net/dijaspora/dijaspora_a.php
 Ili: popunite priloženi upitnik u meri u kojoj mislite da je potrebno (onoliko koliko želite) i vratite nam na office@yustat.org ili office@academica.org.yu

Takodje možete i da:
 Prosledite upitnik prijateljima, kolegama/cama na koje se takodje odnosi
 Uputite nas na pojedince i institucije koji bi mogli biti zainteresovani za učešće u ovom istraživanju
 Pošaljete nam preporuke, primedbe u vezi sa temom ovog projekta – sve je dobrodošlo
 Ako ne želite da popunite ovaj upitnik, odnosno učestvujete u projektu, recite nam zbog čega, jer je i to relevantan stav

Na kraju prve faze No limits projekta pojaviće se elektronski adresar i štampano izdanje direktorijuma svih prijavljenih, sa njihovim referencama, koje će biti dostupne za pretraživanje. Pretraživanje direktorijuma će biti moguće po oblastima i državama/gradovima, odnosno po uslugama, ali i kroz liste mogućih (planiranih) i postojećih proizvoda koji se mogu svrstati u produkte/brendove kreativne industrije (npr. softver). U nastavku ovog projekta iniciraće se i raznovrsni oblici saradnje. Mapiranje je kontinuirano.

Učešće u ovom istraživanju je dobrovoljno, i njime će biti obuhvaćeni svi oni koji su poreklom iz Srbije ili ovu zemlju smatraju, po bilo kom kriterijumu, delom svog identiteta.

Ovaj projekat podržalo je Ministarstvo za dijasporu Republike Srbije, a zajednički ga realizuju YUSTAT Centar i Academica Group iz Beograda.Svi podaci koji se dobiju istraživanjem biće korišćeni samo za potrebe projekta. Podaci o stavovima i potrebama ispitanika biće iskazani samo u opštim vrednostima, bez navođenja izvora.

U nadi da je ovo samo prvi korak ka boljim danima, molimo vas za saradnju i unapred vam se zahvaljujemo.

Kontakt osoba
Lidija Djordjević

YUSTAT Centar ACADEMICA Group – Akademska grupa
Beograd, Alekse Nenedovića 34, tel/fax. +381 11 2440 096 Beograd, Igmanska 4, Tel/fax. + 381 11 24 22 155; 062 408 363
E-mail: office@yustat.org ; www.yustat.org E-mail: office@academica.org.yu; www.academica.org.yu