Nova uprava, zamene i komisije Saveza Srba u Švedskoj

Dana 25/3 2017. godina u Srpskom udruženju Solna održana je
redovna godišnja skupština Saveza Srba Švedske.
Uz prisustvo 56 delegata iz 23 Udruženja i više posmatrača.

Tom prilikom su izabrani novi članovi uprave, koja će u 2017. godini
raditi u sledećem sastavu:

Živorad Katanić, preds. Västerås

Članovi uprave:
Rade Mataruga, Malmö
Miodrag Krljic, Göteborg
Sveta Lazić, Göteborg
Slavko Mičić, Solna

Predstavnik OŽ:
Vesna Miljkovoć, Stockholm

Predstavnik SOO:
Dajana Bubić, Stockholm

Rezerve:
Dane Pušac, Gislaved
Slavoljub Ivanović, Jönköping
Mirjana Miljković, Borås

Statutarna komisija:
Gojko Slijepčević, Halmstad
Radivoje Kostić, Landskrona
Milan Mitić, Göteborg

Kandidaciona komisija:
Anđelko Babić, Södertälje
Goran Alavuk, Malmö
Ivana Tasić, Helsingborg

Revizori:
Ana Rakić, Göteborg
Dušan Femić, Motala
Biljana Ljubinković, Älvsjö

Komisija za socijalna i društvena pitanja:
Slavica Radovanović, Göteborg
Dragan Kostić, Landskrona
Sandra Vranjancu, Jönköping

Komentari su zatvoreni.