Ny hemsida i arbetet mot kränkningar av barn Gråzon Gränsfall Glasklart.

Spread the love

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen) ska genomföra insatser för att synliggöra föreningslivets arbete för att förebygga sexuella kränkningar och övergrepp mot flickor och pojkar.

Enkät till 4000 föreningar

Efter att i en enkät ha frågat er* och cirka 4 000 andra föreningar, organisationer och samfund på olika nivåer om hur de arbetar förebyggande mot sexuella kränkningar och övergrepp – är vi mycket glada och stolta över att kunna återkoppla resultatet tillbaks till föreningslivet. Enkäten visar att det på många håll inom föreningslivet pågår ett såväl målmedvetet som genomtänkt förebyggande arbete mot kränkningar och övergrepp. Men dessvärre visar det sig också att betydligt mer behöver göras.

Gråzon Gränsfall Glasklart

För att underlätta och uppmuntra ett eget arbete och för att sprida de erfarenheter som vi stött på lanserar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor webbplatsen „Gråzon Gränsfall Glasklart“. På den nya webbplatsen har vi samlat verktyg, information, vägledning och inspirerande exempel som vi hoppas kan hjälpa ledare också i er barn- och ungdomsverksamhet att arbeta med frågan om sexuella kränkningar och övergrepp, såväl förebyggande som i faktiska krissituationer.

Hjälp oss att sprida informationen

Ta del av och sprid den information som finns på webbplatsen och arbeta för att ett förebyggande arbete mot kränkningar och övergrepp blir en del i er förenings dagliga och naturliga verksamhet. Tillsammans – ledare, barn och ungdomar, samt föräldrar och andra anhöriga – kan vi se till att alla känner sig trygga i de fritidsverksamheter de deltar i.

På webbplatsen hittar ni logotyper och informationstext som ni kan ladda ned. Dessa får ni gärna använda för att tillsammans med länken www.granser.nu sprida kunskapen vidare på er hemsida, facebook-grupp, medlemstidning, medlemsutskick eller liknande.

Stort tack för er hjälp!
Eva Theisz
vikarierande generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor