Penzija po osnovi vašeg rada – saradnja sa Folksam-om

Spread the love

Savez Srba već nekoliko godina sarađuje sa vodećim švedskim osiguravajućim društvom ”Folksam”.

Penzija, ekonomska sigurnost

Vlasnici Folksam-a su njegovi klijenti a pored svih vidova osiguranja nudi vam i penziono osiguranje. Ako na dole postavljena pitanja odgovorite sa ”Da” pozovite nas svakako na 08-462 05 91 ili razgovarajte direktno sa Folksam-om na telefon:
0771-58 59 10 i dobićete više informacija o Folksam-ovom penzionom osiguranju!

Tri pitanja

1) Jeste li zaposleni u privatnoj firmi?
2) Dobijate li pisma od ”Fora” u vezi vaše penzije?
3) Želite li da o vašoj penziji uz najmanju nadoknadu brinu najbolji švedski povjerioci za penzione fondove?

Fora pensionfčrvaltare
Fora

Kontakti: Jeremija Isakovic 08-462 05 91
Folksam na Srpskom jeziku 0771-58 59 10

Kliknite ovde kako bi došli na sajt Folksam-a direktno!