Poziv Srpske omladinske organizacije u Švedskoj na Redovnu Skupštinu 2017-02-11

Spread the love

Svako registrovano udruženje SOO ima pravo da na Skupštinu pošalje delegate čiji se broj delegata reguliše tačkom § 9 u Statutu SOO.

Delegati
Pravo glasa na Skupštini imaju delegati, gosti kao i zaposleni u sekretarijatu Srpske Omladinske organizacije nemaju pravo glasa .
Delegati za Skupštinu se biraju proporcionalno prijavljenom broju članova udruženja:
– Dva delegata po udruženju od 5-200 članova do 30 godina
– Tri delegata po udruženju od 201-400 članova do 30 godina
– Četiri delegata po udruženju preko 401 članova do 30 godina
Ceo Statut SOO nalazi se na web stranici www.srpstvo.com

Za više informacija o Skupštini javite se na broj sekretarijata 08-462 05 91 ili na već poznatu mejl adresu info@srpstvo.com

Rok prijave za Skupštinu je 15. jan. Prijave možete poslati putem pošte ili mejlom.

Prijava delegata SOO 2017

VAŽNO!

PREVOZ:

Srpska Omaldinska Organizacija će snositi troškove vašeg putovanja na skupštinu – međutim, morate da stupite u kontakt sa kancelarijom SOO info@srpstvo.com, kako bi mogli da isplaniramo vaše putovanje. Pokušaćemo da organizujemo organizovan prevoz, ako je moguće.

PRENOĆIŠTE:

Posle skupštine sledi zajednička večera i uveče zabava, ako želite da ostanete, morate dole da navedete da želite prenoćište.
Vaša prijava je obavezujuća, ako se prijavite i ne odjavite sobu(-e) na vreme SOO će vam smanjiti dotacije vašeg udruženja za 2017. God za isti iznos koliko je koštao hotel.