Prijava delegata za Skupštinu Saveza Srba u Švedskoj 2017

Spread the love

Poštovani članovi!

Održavanje godišnje Skupštine Saveza Srba u Švedskoj zakazano je za 25. mart 2017 u Solni, u Srpskom udruženju.

Ovim putem Vas pozivamo da u skladu sa Statutom Saveza Srba prijavite vaše delegate za Skupštinu.
Prijavu možete izvršiti prema priloženom obrascu putem elektronske pošte ili poslati poštom na adresu sekreteraijata.

Krajnji rok slanja prijava je 5. mart 2017.

Obzirom da smo svi svesni da je potrebno obezbediti veći broj smeštaja za učesnike, kao i da sama organizacija skupštine uzima dosta vremena, najsrdačnije Vas molimo da poštujete date rokove, a sve kako bi svima nama olakšali i omogućili da sve protekne u najboljem redu i prema planu i programu.

Celokupni skupštinski materijal dobićete nakon izvršenih prijava za učestvovanje u radu skupštine, a u roku predvidjenom Statutom.

Ukoliko vam je potrebna pomoć oko dokumentacije ili slično, obratite se sekretarijatu za savet i pomoć na: serbernasriksforbund@srpstvo.com.

Putni troškovi  će biti isplaćeni, kao i prošle godine, posle Godišnje skupštine, isključivo na račun udruženja učesnika na Skupštini, a u iznosu od 1,85 kr/km gde se kilometraža računa od sedišta udruženja do mesta održavanja godišnje skupštine.

Dobrodošli na Skupštinu Saveza Srba u Švedskoj.

Prijava delegata 2017 SRF