Projekt „Čerain“ med Svenska Institutet

Spread the love

Čerain – SOMMARSKOLA FÖR ROMSKA BARN

Novi Sad – Banja Luka 2009

Serbiska Ungdomsorganisationen i Sverige startar en sommarskola för Romska barn i Novi Sad och Banja Luka, där barnen kommer att bli inspirerade, entusiasmerade, lära sig om sina rättigheter, förstå sina möjligheter, bredda sina kunskaper och nyfikenhet, och framför allt bygga starkare självförtroende inför framtiden.

Eftersom dessa talangfulla Romska barn förstår musik, kommer programmet att handla mycket om musiken – det universella språket – där vi kommer att väva in många andra viktiga lärdomar om möjligheterna, rättigheterna och världen. Vi kommer att uppmuntra barn för eget skapande, presentera barnen andra, för dem nya, musikgenrer och medier, samt andra, för dem nya levnadssätt.

Det handlar inte bara om att lära sig nya saker – det är inblicken i egna potentialer som är det visentliga. Den viktigaste insatsen i projektet är ”training the trainers” delen, och ätverksuppbyggnad, där vi skapar förutsättningar och ett team som fortsätter arbetet efter sommarskolans slut.

Projekt genomförs i samarbetet med Svenska Institutet