Publikacija „Srbi u Švedskoj – 40 godina“

Spread the love

Povodom jubileja 40 godina postojanja i rada Saveza pripremili smo vam jednu malu publikaciju „Srbi u Švedskoj – 40 godina“. Na 48 bogato ilustrovanih strana možete pročitati svjedočanstva o našim prvim doseljenicima u Švedsku 1960-ih godina, pa sve do današnjih dana. Kakva je bila Švedska tada a kakva je danas? Kako smo se snalazili u novoj sredini? Kakva je bila švedska doseljenička politika? Zašto su naši ljudi dolazili u Švedsku 1960-ih, 1970-ih, 1980-ih pa do danas?

Osim originalnih svjedočanstava i tematskih ilustracija, ova publikacija sadrži i niz originalnih arhivskih dokumenata iz privatnih kolekcija: kopije useljeničkih viza od prije 4-5 decenija, fotografije, švedske reklame i časopise iz tog doba, i još mnogo toga.

Naravno, akcenat je bačen na osnivanje Saveza (tada još Jugoslovenskog Saveza, a kasnije Saveza Srba u Švedskoj), Organizacije Žena i Omladine, i njihov rad do danas. Kako je i zašto osnovan naš Savez? Kako je radio? Kakve je uspjehe ostvarivao i na kakve je teškoće nailazio? Tu možete naći i dio otografija i dokumentacije iz arhiva Saveza.

Svjesni smo da je ova tema mnogo ozbiljnija i obimnija da bi se zaista suštinski mogla obraditi u ovako maloj publikaciji, ali ovo je jedan naš mali doprinos zabilježavanja jednog vremena, da bi se nove generacije u budućnosti mogle osvrnuti na sopstvenu prošlost.

Publikacija „Srbi u Švedskoj – 40 godina“ se može skinuti na našoj internet prezentaciji u formi PDF dokumenta (20 mb).