Savez Srba – Poziv na sastanak sa udruženjima, 15. dec Linčeping

Spread the love

Poštovani prijatelji!
Uprava Saveza Srba u Švedskoj je održala svoj redovni sastanak u udruženju Sveti Đorđe u Sedertelju. Diskutujući aktuelnu situaciju u društvu i društvenom životu, našim udruženjima i položaju i ulozi koju imamo zaključili smo da ta pitanja zahtjevaju dublju analizu. Svi mi i sva naša udruženja treba da preuzmemo dio odgovornosti za naš položaj i stanje u kome se nalazimo kao i da damo svoje mišljenje o perspektivama razvoja u periodu koji dolazi.
Možemo reći da smo svjet i mjesto koje imamo u njemu naslijedili od predhodnih generacija ali je ljepše i pozitivnije razmišljati da smo ovo što imamo samo posudili od generacija koje dolaze poslije nas. Tako imamo obavezu da našoj djeci ostavimo dovoljno kulturnog, porodičnog i tradicionalnog narodnog blaga kako bi mogli izgraditi svoj lični identitet i ostati dio nas i našeg narodnog i kulturnog bića. Udruženja su idealno mjesto za rad sa djecom i omladinom a topli kutak i za starija pokoljenja.
Zbog svega ovoga smo usvojili predlog da vas pozovemo na jedan Sabor svih naših udruženja koja će biti zastupljena sa po dva predstavnika. Mislimo da je to najbolji forum za preispitivanje naše uloge i obaveza u aktuelnom društvenom trenutku i situaciji koja se danas mjenja brže i dramatičnije nego ikada ranije.
Planirali smo imajući u vidu i druge događaje uvedene u kalendar da ovaj Sabor održimo u subotu 15 decembra 2012 ljeta Gospodnjeg u organizaciji Srpskog udruženja iz Linčepinga. Mjesto smo izabrali želeći da troškove putovanja minimiziramo.
Sa detaljnim programom konferencije bićete blagovremeno upoznati. Konferencija je planirana kao seminar gdje bi se prvi dio sastojao od nekoliko uvodnih i interesantnih predavanja koja pored predstavljanja činjenica otvaraju i dio pitanja na koja sami moramo dati odgovore. Nakon ručka bismo diskutovali aktuelizirana pitanja u radnim grupama. Svaka grupa će izabrati sekretara koji će voditi zapisnik i sumirati diskusiju. Završni dio seminara je ponovno okupljanje kada će svaka grupa preko svog predstavnika usmeno izložiti svoju diskusiju i zaključke. Pismeni zapisnici će se naknadno obraditi u jednom dokumentu. Taj dokument će biti dio izvještaja sa skupa. Izvještaj će biti sastavljen, usvojen od Uprave SRF i proslijeđen svim udruženjima kao zvaničan stav i mišljenje cjelog članstva. Vjerujemo da će na ovaj način Uprava dobiti direktna uputstva od članstva po pitanjima potreba i načina njihovog zadovoljenja. Također se nadamo da će članstvo osjetiti da može suštinski da kreira rad Saveza na jedan demokratski i neposredan način.

Nešto kasnije ćete dobiti više detalja o Saboru a sada vas molimo da što prije a najkasnije 30 novembra prijavite dolazak vaša dva predstavnika sekretarijatu Saveza. To možete učiniti putem telefona ili elektronske pošte (u zaglavlju). Prijavite imena, brojeve mobilnih telefona i e-post adrese kako bismo vas mogli kontaktirati u slučaju potrebe. Također navedite da li želite prenoćište. Veče je rezervisano za druženje i zabavu uz muziku i dobru hranu u udruženju domaćinu. Troškove hrane i puta (najjeftiniji način) preuzima Savez a ulaznica na zabavu je skromnih 100 kr. Ukoliko želite prenoćiti u organizaciji Saveza onda će vam biti nadoknađeno 50% troškova hotela. O detaljima će vas obavjestiti sekretar Saveza.

Dobrodošli!

Sabor 2012 Linköping – Prijavnica