Savez Srba u Švedskoj raspisuje konkurs za igranje predstava za decu i mlade u Švedskoj za sezonu jesen 2019 / proleće 2020.

Spread the love

Ovom prilikom pozivamo sva profesionalna pozorišta za decu i mlade kao i pojedince da pošalju svoje prijave i uzmu učešće.

Predstave koje ispunjavaju USLOVE UČEŠĆA i NAČIN PRIJAVLJIVANJA:

Popuniti PRIJAVU i poslati najkasnije do 31. avgusta 2019. godine!

Dokument Prijave skinite s našeg poratal, popunite i pošaljite na

serbernasriks.kultura@hotmail.com

i u naslovu prijave putem mejl-pošte naznačite

Prijava za igranje predstava za decu i mlade 2019/20 – (ime predstave)

Prijave koje stignu nakon navedenog roka kao i prijave koje su nepotpune smatraće se nevažećim. U slučaju nevažećih prijava, kao i u slučaju neuspešnog apliciranja, bićete obavešteni putem mejla. Istim putem bićete obavešteni o statusu vaše prijave i nastavku selekcije. Priloženi materijali ostaju u arhivi Festivala, a koriste se isključivo za potrebe selekcije i promocije festivalskog programa (programska knjižica, plakat, sajt, društvene mreže, promotivni video). Ukoliko imate bilo kakvih problema sa onlajn prijavom ili dodatna pitanja možete nam se obratiti mejlom na adresu:

serbernasriks.kultura@hotmail.com

NAČIN SELEKCIJE:

Selekcija počinje analizom prispelih prijava elektronskim putem. Vrši se odabir predstava koje će pogledati selektor, nakon čega sledi dogovor s upravom Saveza i udruženjima u Švedskoj oko termina i mesta izvođenja predstave. Selektor i uprava Saveza bira 3 predstave koje će ući u program realizacije. 
Osnovni kriterijum za selekciju predstava je njihov umetnički kvalitet kao i mogućnost izvođenja predstave u tehničkim uslovima koje Organizator poseduje. O kvalitetu predstava i mogućnosti izvođenja odlučuje selektorka glumica i producent Jelena Mila, zajedno s članovima Uprave Saveza. 
O preliminarnim rezultatima selekcije učesnici koji su prošli selekciju biće obavešteni elektronskim putem najkasnije do 30. septembra, a konačni rezultati biće objavljeni na sajtu Saveza Srba (www.srpstvo.se).

USLOVI GOSTOVANJA:

Troškove prevoza, smeštaja, hrane i tehničke podrške snosi organizator Savez Srba u Švedskoj. Udruženja u Švedskoj snose troškove honorara, kao i cenu ulaznica na sva događanja.

Srdačan pozdrav

Uprava Saveza i selektor

Stokholm, 4, juna 2019.

Prijavni formular – kliknite ovde!