Seminar

Spread the love

Seminar za koreografe održava se 2. i 3. februara 2008. Ovoga puta će to biti u Vesterosu, u novim lokalima udruženja „Sveti Nikola“, Källhagsgatan 2.
Program je sledeći:

Subota:
12.00 h Okupljanje (uz kafu i sendviče)

13.00 h Igra

15.00 h Ručak

16.00 h Igra

17.00 h Pauza ( uz kafu i kolač)

17.15 h Igra

18.00 h Hotel

19.30 h Večera

20.30 h Druženje

21.30 h Slobodan izbor

Nedelja:

10.00 h Igra

11.30 h Pauza (uz kafu i kolač)

13.00 h Ručak

Prijavljivanje i dalje na:
info@srpstvo.com i serbernasriksforbund@srpstvo.com.
Tel. 08- 462 05 91 i 08- 462 06 57.