Seminarium: Rätten till den egna kulturen och identiteten

Spread the love

Skyddsvärnet och Serbernas Riksförbund välkomnar till seminarium i samarbete med ABF

Rätten till den egna kulturen och identiteten

Tis 9 februari 2010 på ABF-huset, Sandlersalen, Sveavägen 41 i Stockholm.
Seminaret är kostnadsfritt.

Anmälan: senast 5 februari till isabella.canow@skyddsvarnet.se.
Bekräftelse skickas inte ut, men om Du inte får plats kommer Du att informeras.
Frågor: Isabella Canow 08-729 17 32 eller isabella.canow@skyddsvarnet.se

Program

13.00 Inledning
Gunnar Engström, ordförande i Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm

13.05 Projektet Familjehem
Isabella Canow, projektledare, Skyddsvärnet

13.15 Jovan Rajs och Dina Rajs
Judiska barn under andra världskriget

Jovan och Dina Rajs
Jovan och Dina Rajs

14.30 Kaffe

14.50 Familjehemsvårdens två perspektiv
Christina Hinnelund, jourhem i Järfälla

Skillnader och likheter i familjearbetet i världen
Olga Granlöf, skolkurator

15.40 Skyddsvärnets familjevård om konsulentstödd familjehem

16.00 Avslutning