Serbernas Riksförbunds årsmöte 2013 – ny styrelse

Spread the love

Serbernas Riksförbund i Sverige genomförde lördagen den 22:a mars sitt årsmöte. Som värd för årsmötet stod Serbiska föreningen i Köping. 64 delegater från 25 föreningar hade samlats för att gemensamt bland annat välja nya styrelseledamöter och anta en ny verksamhetsplan. Fokus för ny styrelsen kommer att ligga på att förbättra kommunikationen mellan förbundet och föreningarna men också föreningarna emellan i form av erfarenhetsutbyte och kunskapsinsamlande föreningarna emellan.

Vikt kommer också att läggas på äldrefrågor då antalet äldre i den svenskserbiska gruppen ständigt ökar. De äldre medlemmarna medför vissa former av behov och krav som tidigare ej funnits och som etnisk minoritet i Sverige idag finns många frågor som måste drivas och lösas för att kunna tillfredsställa de äldres behov.

Till ordförande på ett mandat om två år valdes Djordje Brstina från Linköping.

Styrelsens sammansättning:

Djordje Brstina, ordf.
Dane Pusac, ledamot
Jelena Ivanisevic-Paunovic (Fortsatt mandat)
Bratislav Antic (nyval, mandat om 2 år)
Branko Vreca (nyval mandat om 1 år)
Radmila Eriksson (ordf. KO)
Darko Misic (ordf. SUO)

Suppleanter:
Slavica Radovanovic
Dalibor Mihajlovic
Slavko Mici

 

SRFÅrsmöte2013 kopia