Skupština Organizacije Žena

Spread the love

Poštovane članice,
Organizacija žena održaće svoju Godišnju Skupštinu 2. marta 2013 god. sa početkom u 11h Domaćin Skupštine je udruženje ”Jugo Klub” iz Boråsa.

Takodje u istom danu Organizacija žena će sprovesti i seminar u okviru projekat Demofem II.
Kroz diskusiju i predavanja pokušaćemo da proširimo svest o raznim oblicima diskriminaciji u Švedskom društvu. Seminar će po preliminarnom programu biti održan posle Skupštine i ručka. Program će uskoro biti publikovan na našem sajtu www.srpstvo.com kao i na FB stranici Organizacije žena Saveza Srba u Švedskoj.

Sva udruženja koja su ispunila obaveze prema Organizaciji žena na osnovu kojih OŽ dobija dotacije imaju prava da pošalju maksimalno 2 žene na skupštinu/seminar o trošku OŽ.
Sve žene su dobro došle da prisustvuju skupštinu OŽ, ali će kao i do sada svako udruženje imati pravo na jedanog delegata sa pravom glasa.

Ovim putem Vas molimo da pošaljete svoje prijave na vreme zbog hotela i ostalih organizatorskih obaveza najkasnije do 20. februara 2013 godine.

Udruženja koja prijave delegate za Skupštinu I seminar a ne pojave se 2. marta, snosiće troškove hrane I hotela, kao i prevoza ukoliko je unapred rezervisan.

Prijava delegati 2013 Borås Skupstina