STÅ UPP! Inbjudan till att stödja kampen för de kristna i Mellanöstern

Spread the love

Varenda dag möts vi av de grymheter som drabbar de kristna i Mellanöstern och hur man till följd av detta för var dag närmar sig en total utrotning. Händelserna sker inför världens alla ögon men ändå så möts de av tystnad och likgiltighet. För visst ska korsfästelser av barn, sexslavar, våldtäkter och halshuggningar vara tillräckligt för att man ska sätta ett stopp för detta?

Med anledning av att det som fanns igår nu är på väg att försvinna så har vi tagit initiativet till en demonstration. Demonstrationen äger rum från klockan 15:00 på medborgarplatsen den 15 mars, datumet som markerar fyra år sedan kriget i Syrien startade. Vi välkomnar alla som känner solidaritet med Mellanösterns kristna och andra minoriteters svåra situation till att delta och vi bjuder därför in er för att hjälpa oss att uppmärksamma den förödande situation som sprider sig längs civilisationens vagga. Med hänsyn till responsen vi har fått hittills så pekar allt på att demonstrationen kommer att ha ett stort stöd med tusentals deltagare från hela landet. Vi vill även förtydliga att demonstrationen inte kommer att bäras av någon politisk agenda eller ideologi från oss som initiativtagare då det är de drabbade som bör och ska vara i fokus.

Det skulle glädja oss enormt om ni väljer att visa ert stöd för demonstrationen där vi önskar att alla hjälps åt för att fokus i kriget ska flyttas från maktkonflikter till att istället handla om det lidande folket. Vi är tillsammans med alla andra organisationer, trossamfund och privatpersoner som visar sitt stöd angelägna om att göra allt i vår makt för att fyra år av lidande inte ska bli fem.

Om ni känner detsamma så bekräfta er närvaro så kommer vi att sprida ordet om ert stöd via evenemangssidan och på sociala medier. Vi svarar självklart även på eventuella frågor och oklarheter kring arrangemanget.

Initiativtagare är Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet tillsammans med de syrianska organisationerna i Sverige och Syrisk ortodoxa kyrkans ärkestift.

Följs oss på www.facebook.com/saufsverige

Eventet: https://www.facebook.com/events/593113997458213/

Skicka gärna en bild eller logo till vår mail så sprider vi det om ni avser att närvara på söndag.

För vidare kontakt: 08-550 32 810 mail: kansli@sauf.nu

Se även affischen och brevet bifogat som pdf.

Med tacksamma hälsningar

_______________________________________________
Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet (SAUF)
Klockarvägen 104
151 61 Södertälje
Besökstid 10:00-15:00

Växel: 08-550 328 10
Direkt: 0704-700 724
http://www.sauf.nu

Stå upp 15 mars