Misstänkt krigsförbrytare i riksdagen

Misstänkt krigsförbrytare i riksdagen

Den 23 november får den svenska allmänheten uppleva en livs levande krigsförbrytare i riksdagen.

Statssekreteraren Jasenko Selimovic, förkämpe för den bosniakiska (bosnisk- muslimska) saken, har nämligen bjudit in sin vän Jovan Divjak, bosniakisk general under kriget i forna Jugoslavien för att, ironiskt nog, tala om försoningen i Bosnien-Hercegovina. Denne man bär ansvaret för slakten av jugoslaviska värnpliktiga pojkar som han lovade fri lejd under deras tillbakadragande från Sarajevo 1992. Isolerade i sina baracker och enträgna att ta sig hem från de eskalerande oroligheterna i huvudstaden anade pojkarna inte att deras obligatoriska tjänstgöring skulle avslutas med en ond bråd död. De hade ingen avsikt att delta i ett blodigt inbördeskrig, de ville bara hem. Jovan Divjak svek sitt löfte till både de unga värnpliktiga och FN, och en hänsynslös slakt följde. Jovan Divjak svarade aldrig för sitt brott.

Den 23:e november får vi alltså en möjlighet att i den svenska demokratiska församlingens salar närvara på ett seminarium, i vilket en bosniakisk nationalist, och en bosniakisk general med ett fläckat förflutet, talar om försoningen i Bosnien-Hercegovina. Detta sker utan att någon av konfliktens övriga parter är närvarande. Sannerligen osmakligt.

Vi har tidigare i höst skickat ett brev till samtliga riksdagspartier om Selimovics ihärdiga etno-nationalistiska framträdanden. Endast Vänsterpartiet har bemödat sig att svara på brevet, medan de övriga valde att låta sin tystnad tala. Detta finner vi mycket beklagligt.

 

Serbernas Riksförbund

Djordje Brstina, ordförande

Kommentarer är avstängda