Švedska penzija i konvencija za Socijalno osiguranje

Spread the love

Zadatak koji su dobili mogao bi da se podjeli u nekoliko grupa pitanja:

1. Kako obezbjediti kvalitetnu zdravstvenu zaštiti na maternjem jeziku?
2. Kako poboljsati kvalitet života i spriječiti socijalnu izolaciju naših najstarijih članova?
3. Konvencija zdravstvenog i socijalnog osiguranja
4. Sprječavanje duplog oporezivanja penzionera sa porijeklom iz BiH

S obzirom na kompleksnost problema u rješavanju nekih postavljenih zadataka nije se otislo dalje od dobijene informacije. Tako da se npr. po pitanju obezbjedjivanja kvalitetne zdravstvene zaštite na maternjem jeziku moramo zadovoljiti odgovorom švedskih vlasti koji glasi: Pravo na prevodioca imaju svi gradjani Švedske koji ne govore i ne razumiju švedski jezik. Ta usluga je besplatna. Na lokalnom nivou utvrdjuje se konkretno kako se to sprovodi i kako se tzv. Prevodilački servisi formiraju i angažuju.
Iz tih razloga teško je na nivou Švedske uraditi više i jedini način je da se tamo gdje je to neophodno putem naših udruzenja vrši jedna vrsta pritiska na lokalne organe kako bi svi oni kojima je potrebno dobili informaciju na maternjem jeziku.

Konvecnija o Socijalnom osiguranju

Konvencija o socijalnom osiguranju izmedju SFRJ i Švedske koja je potpisana 1978 i objavljena u Službenom listu SFRJ kao Medjunarodni ugovor 12/79 je i danas na snazi i primjenjuje se. Tekst konvencije u elektronskoj formi nalazi se u prilogu ovoga teksta.

Naši penzioneri

Problem nasih članova, penzionera koji nisu socijalno i zdravstveno osigurani u zemlji porijekla te su na taj način obično nakon 45 dana koje im pokriva kućno osiguranje primorani da u slučaju bolesti prekidaju boravak i vraćaju se u Švedsku na lijecenje.

Ovo pitanje je regulisano članom 10 Konvencije koji kaže izmedju ostalog da lice ima pravo na zdravstvenu zaštitu u onoj zemlji u kojoj je nastanjeno. Izuzetak od ovoga je da svi gradjani Evropske unije imaju pravo na zdravstvenu zastitu u okviru EU pod istim uslovima kao i u Švedskoj.
Znači dok se nesto na tom planu ne promjeni i Srbija, BiH udju u EU teško je očekivati da se nešto tu promjeni. Jedini način za sad je da se nas penzioner nastani za stalno u zemlji porjekli i na taj način stekne uslove na zdravstvenu zaštitu pod istim uslovima kao i gradjani Srbije i BiH. Isti problem imaju i gradjani Turske kao i švedjani koji duže od 45 dana borave u Tajlandu.

Kada je u pitanju Konvencija mi smo putem naše Ambasade u Stokholmu stupili u kontakt sa osobama iz Vlade Republike Srbije koji su specijalisti za ovo područje i ponudili su nam pomoć u budućnosti.

Kontakte smo ostvarili direktno i u Vladi Republike Srpske radi sprječavanja duplog oporezivanja tako da imamo direktan kontakt sa odgovornim licima u u RS. Do pisanja ovoga materijala nismo dobili jedinstveni matični broj članova koji su ovim pogodjeni.

Pensionsmyndigeten

U Švedskoj smo stupili u kontakt i ostvarili dobru saradnju sa njihovom tzv. Pensionsmyndighet. Njihovi predstavnici žele nastavak saradnje i čak su spremni da se odazovu na nase pozive i lično i direktno pokušaju da odgovore na sva pitanja naših sadašnjih a i budućih penzionera u ostvarivanju njihovih prava. Sad za sad imamo putem linka direktnu vezu preko našeg sajta gdje postoje već gotovi odgovori na mnoga pitanja iz tog podrucja.

Ovo je jedan dio aktivnosti koji je pokrenut nakon poslednje Skupštine. Dosta toga je naravno ostalo jer s obzirom na kompleksnost i problematiku nije realno očekivati brže odgovore.

S. Mičić 150313

Izračunajte vašu penziju & nadjite više informacije na srpskom jeziku – kliknite ovde!